hajs kundcase

Goodfeed

För Goodfeed designade och skapade HAJ AGENCY en hemsida med stark grafisk profil och tydlig kategorisering.

Hur började det?

bakgrund

Goodfeed är plattformen som möjliggör nära och hållbara relationer i näringslivet. Genom att erbjuda sina kunder en struktur för hur de kan arbeta med kontinuerlig uppföljning ger Goodfeed sina kunder förutsättningar att förbättra sina kundrelationer och uppdrag genom smarta insikter. Det är en konkret lösning som bidrar till att alla får sin röst hörd och att feedback verkligen tas till vara på. Med hjälp av Goodfeed kan företag även få en enkel och visuell överblick över sina kundrelationer och samarbeten..

Goodfeed gör det helt enkelt möjligt att driva ett kvalitetshöjande arbete enklare som bevisat leder till fler affärer med nya och befintliga kunder.

“Vi blev så nöjda med vår nya hemsida! Ett klockrent samarbete från start till mål! HAJ fångade verkligen vår vision och förverkligade den på ett utmärkt sätt!”

Henrik Nordling

Co-Founder på Goodfeed
,
Goodfeed

Hur gick det till?

Uppdrag

Vi fick uppdraget att skapa en ny hemsida som skulle tydliggöra vilka tjänster Goodfeed faktiskt har. I sin tur möjliggjorde detta för fler att ta del av Goodfeeds tjänster. Man ville även att hemsidans design skulle representera Goodfeeds varumärke bättre. Logotyp och grafisk profil fanns redan, vår uppgift var att organisera det hela till en snygg och välfungerande hemsida. Hemsidan skulle vara lätt att använda och den nya grafiska profilen skulle få komma till sin rätt.

Utmaning

Utmaningen var att varumärkets grafiska profil inte var enhetlig på hemsidan och i appen. Detta var viktigt att åtgärda då en tydlig grafisk profil skulle göra att varumärket får en röd tråd. 

Hur blev det?

Tillvägagångssätt

Då vi redan hade fått en grafisk profil från Goodfeed återstod det nu i designarbetet att designa själva strukturen på hemsidan. Det var viktigt att den grafiska profilen fick komplementeras av hemsidans struktur på ett användarvänligt sätt. Bilder blandades med färgblock och en ny och luftig hemsida växte fram.

När designen var klar återstod webbutvecklingen. I det här projektet använde vi oss av Webflow, vilket är ett CMS. CMS står för “Content Management System” och kan översättas till “innehållshanteringssystem”. Med Webflow kunde vi bygga en hemsida som mötte kundens önskemål. 

Resultat

Arbetet resulterade i en ny hemsida som är lättnavigerad. Hemsidan karaktäriseras av en balans mellan bild och text som båda får generös plats mot en luftig bakgrund. Färgkontraster mellan bakgrund och text är väl uttänkta och små detaljer i designen skapar en känsla av kvalitet. Användaren blir aldrig överväldigad av innehållet då varje sida har en väl avvägd mängd information. Den tydliga och naturliga kategoriseringen gör att sidan även är enkel att navigera. Till sist har hemsidan också blivit mer modern med en tydligare profil som ger varumärket en enhetlig känsla.